Black Friday a další postřehy

Nevíte Black Friday je státní nebo náboženský svátek? 😀


Máte zajímavé sousedy?
Soused říkal, že si jeho prababička od Vokřálovy prababičky málem koupila statek, ale pak zjistila, že na něj nemá peníze a ona ho vlastně ani neprodávala


Jaký film mají nejradši na katedře trestního práva?

Ducháček TO zařídí


Pár lidí radilo, proč prý brněnská ČSSD místo vyloučení neposlala pana Patočku do pražské ČSSD, to sice vypadá jako sexy řešení, ale jak známe pražské přátele, nemožno vyloučit, že by do FBrna na oplátku delegovali “4 Patočky” plus úhradu Altnerova dluhu


Je ústavní soudce také soudce?

P. Rychetský je tuším stále ústavní soudce, tak by se neměl neustále veřejně vyjadřovat k politice, ne? btw. řadové soudce za to popotahují, ale pro něj to neplatí?

kde zůstala etická soudcovská infrastruktura? nemají Ti vyšší být příkladem pro ty nižší?