Tomu říkám aspoň životní nadhled

Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít dobrý advokát?

Měl by být statečný a hlavně se neposrat. 

(z rozhovoru s nestorkou české advokacie JUDr. Zdenkou Ferbrovou)…

Tomu říkám aspoň životní nadhled.

http://www.bulletin-advokacie.cz/odesla-judr.-zdenka