Poezie – I cysta může být cíl

I cysta může být cíl
Petr Kolman – básník, středobrněnský chasník a právník

Kdysi si řekl
že i cesta
může být cíl

Za pár let
dodal,
to jsem
byl ale vůl
a osud
dál

do ran
sypal mu sůl